top of page
Search

Swangerskap en jou mediese fonds

Tydens gesinsbeplanning moet daar gekyk word na die belangrikheid daarvan om aan ’n mediese fonds te behoort. Die koste van ’n normale bevalling in ’n Suid-Afrikaanse private hospitaal beloop tans gemiddeld R30 000. Hierdie bedrag kan aansienlik groter raak indien jou baba met behulp van ’n keisersnee in die wêreld gebring word. Die koste van ’n keisersnee kan vanaf ongeveer R45 000 tot R65 000 wissel.

Die koste van ’n geboorte kan egter drasties toeneem indien daar komplikasies betrokke is. Indien jou baba prematuur gebore word, moet jou baba in die hospitaal opgeneem word en respiratoriese noodbehandeling ontvang. Amper een uit 10 van alle geboortes is prematuur.

Die hospitalisasie van ’n premature baba kan ’n paar dae, weke of selfs etlike maande duur. Private hospitale se rekeninge hiervoor kan miljoene rande beloop.


Mediese fondse kan swangerskap uitsluit indien daar bevind word dat die aansoeker voor die aanvang van lidmaatskap swanger was. Dit is dus van kardinale belang om te beplan.


Dit is wel nog steeds ’n goeie idee om by ’n mediese skema aan te sluit, al word die bevalling uitgesluit. Die baba sal vanaf geboorte gedek word, al is dit ’n premature geboorte. Dus kan daar tien duisende rande gespaar word op onkoste, en jou pasgeborene kry sorg in ’n private hospitaal.


Onthou net dat die meeste skemas vereis dat die pasgebore baba binne 30 dae vanaf geboorte as ’n afhanklike op die mediese fonds geregistreer moet word.


Swangerskap as ’n voorgeskrewe minimum voordeel (VMV)

Mediese fondse is volgens die Wet op Mediese Skemas verplig om die bevalling te dek. Die huidige VMV-regulasies sluit slegs voorgeboortesorg in indien dit noodsaaklik is om die moeder te hospitaliseer voordat sy geboorte skenk.


Die meeste mediese fondse dek wel volgens hulle reëls roetinevoorgeboortesorg uit die lid se risikovoordele, en nie as deel van VMV’s nie. Hierdie voordele kan die volgende insluit:

 • Konsultasies met jou dokter (algemene praktisyn of ginekoloog)

 • Skanderings (ultrasound scans)

 • Bloedtoetse soos:

 1. Rapid Plasma Reagin (RPR)

 2. Volbloedtelling (full blood count)

 3. Bloedgroep en Rhesus-bloedgroepsisteem (RHD)

 4. Hepatitus B- en Hepatitus C-toetse

Maak asseblief seker van jou fonds se voordele en wat tydens jou swangerskap gedek en nie gedek word nie. Dit is ook belangrik om vir jou mediese fonds se swangerskapsvoordele te registreer. Die registrasie verskil van fonds tot fonds. Registrasie sal dan voordele ontsluit wat nie noodwendig as ’n VMV gedek word nie.


Medisyne gedurende die swangerskap

Tydens jou swangerskap bly jou voorafbestaande VMV-toestande steeds ten volle gedek, asook enige VMV-toestande soos diabetes wat jy tydens jou swangerskap kan ontwikkel.

 • Sommige vroue kan oggendnaarheid ervaar tydens die swangerskap, en behandeling hiervoor word nie deur VMV’s gedek nie.

 • Foliensuuraanvullings word ook nie deur VMV’s gedek nie.

 • Swanger vroue met anemie moet tydens swangerskap ysteraanvullings neem. Hierdie ysteraanvullings word uitgesluit onder VMV’s, maar indien dit lewensbedreigend is, sal dit gedek word.

 • Multivitamiene wat vir die swanger vrou voorgeskryf word, val nie onder VMV’s nie.

 • Antiretrovirale terapie (ARV-terapie) om moeder-tot-kind-oordrag van MIV te voorkom, is by die VMV-regulasies ingesluit.

Voor die bevalling

Inligting wat benodig gaan word om die bevalling goed te keur:

 • Lidmaatskapnommer

 • Pasiënt se besonderhede

 • Prosedure- en diagnostiese kodes (dokter sal die kodes verskaf)

 • Dokter se besonderhede en praktyknommer

 • Besonderhede van die hospitaal waar die bevalling gaan plaasvind

 • Beraamde datum van opname

Tydens die bevalling

VMV’s dek die bevalling. Natuurlike geboorte is die norm en jou mediese fonds moet dit ten volle dek. ’n Keisersnee word slegs as ’n VMV gedek indien daar spesifieke kliniese redes is, byvoorbeeld indien die fetus in nood verkeer. Jou dokter sal aan die mediese fonds motiveer waarom ’n keisersnee nodig was.


Ná die bevalling

Maak seker van die voordele wat jou mediese fonds vir nageboortesorg bied. Dit kan inentings en die baba se groei-assesserings insluit. Verskillende mediese fondse bied verskillende voordele.


Gapingsdekking

Daar kan ’n gaping ontstaan tussen wat die mediese fonds betaal en wat die spesialiste, narkotiseurs, ens. vra. Die meeste mediese fondse betaal 100% van mediesefondstariewe, en daar sal normaalweg nie enige ekstra koste aan die hospitalisasie verbonde wees nie. Die probleem kan ontstaan waar die spesialiste en narkotiseurs meer as mediesefondstariewe vra. Daar kan dus ’n gaping ontstaan tussen wat die fonds betaal en wat die spesialiste en narkotiseurs vra. Dit is altyd ’n goeie idee om tydens beplanning ook ’n gapingsdekkingplan te oorweeg.


Gemoedsrus

Swangerskap en geboorte kan een van die wonderlikste ervarings van jou lewe wees, maar dit kan ook een van die duurste wees. Maak dus seker dat jy aan ’n Suid-Afrikaanse mediese skema behoort voordat jy die stap na ouerskap neem.


Kontak ons gerus by TWK Versekering vir kundige advies rondom mediese fondse.

283 views0 comments

Recent Posts

See All

ความคิดเห็น


bottom of page