TWK

Ons Geskiedenis


In Junie 1940 het 52 lede van die "Piet Retief Wattle Growers and Timber Association", met ’n ledetal van 114 en meer as 40 000 akker (16 000 ha) wattelplantasies, vergader met die doel om hulle vereniging as ’n koöperasie te registreer. Die "Transvaal Wattle Growers Co-operative Agricultural Company Limited" is op 21 Junie 1940 geregistreer. 

"Boere met ’n gemeenskaplike belangstelling en doel – verenig en samewerkend – dit is wie ons is." 
J.C. (Tol) Veldman, voormalige hoofbestuurder, 1991

Die primêre doelstelling van die koöperasie was die bemarking van sy lede se hout en bas. Hoewel dit deur al die jare hoë prioriteit geniet het, het die direksie gou besef dat dit nie hulle enigste verantwoordelikheid moes wees nie. Daar moes ook voorsiening gemaak word om noodsaaklike produksiemiddels aan sy lede te verskaf.

Op die 42ste Algemene Jaarvergadering in 1982 is die naam verander na die Transvaal Wattelkwekers Koöperasie Beperk, afgekort TWK.

TWK het deur die jare vooruitgang getoon en ontwikkel tot ’n merkwaardige maatskappy wat aan sy lede en die gemeenskap verskeie produkte en dienste bied om in al hulle behoeftes te voorsien. 

Gefokus op volhoubaarheid, bly ons getrou aan ons leuse, "Diens".