Ons Geskiedenis


‘n Groep van 52 lede van die Piet Retief Wattle Growers and Timber Association het in Junie 1940 met ’n ledetal van 114 (ook die eienaars van meer as 40 000 akker (16 000 ha) wattelplantasies) vergader. Hulle doelwit was om dié vereniging as ’n koöperasie te registreer. Die Transvaal Wattle Growers Co-operative Agricultural Company Limited is op 21 Junie 1940 geregistreer. 

"Boere met ’n gemeenskaplike belangstelling en doel – verenig en samewerkend – dit is wie ons is." (J.C. (Tol) Veldman, voormalige hoofbestuurder, 1991.)

Die primêre doelstelling van die koöperasie was die bemarking van sy lede se hout en bas. Hoewel dit deur al die jare hoë prioriteit geniet het, het die direksie gou besef dat dit nie hulle enigste verantwoordelikheid kon wees nie. Daar moes ook voorsiening gemaak word om noodsaaklike produksiemiddels aan sy lede te verskaf.

Op die 42ste Algemene Jaarvergadering in 1982, is die naam van die vereniging verander na die Transvaal Wattelkwekers Koöperasie Beperk, afgekort TWK.

TWK het deur die jare groot vooruitgang getoon en het ontwikkel tot ’n merkwaardige maatskappy wat aan sy lede en die gemeenskap verskeie produkte en dienste bied om in al hulle behoeftes te voorsien. 

Gefokus op volhoubaarheid, bly ons steeds getrou aan ons leuse, nl. "Diens".