TWK

Direkteure en Bestuur


Directors: 
R.L. Meyer (Voorsitter), J.S. Stapelberg (Adjunk Voorsitter), A.S. Myburgh (Besturende Direkteur), J.E.W. Fivaz (Finansiële Direkteur), C.A. du Toit, T.I. Ferreira, A.C. Hiestermann, H.W. Küsel, J.C.N. Wartington

Management:
A.S. Myburgh (Besturende Direkteur), J.E.W. Fivaz (Hoof Finansiële Bestuurder), F. Brauckmann (Hoof Uitvoerende Bestuurder: Hout), L.C. Coetzer (Hoof Uitvoerende Bestuurder: Handel), G.S. Grobler (Hoof Uivoerende Bestuurder: Finansiële Dienste, Menslike Hulpbronne en Korporatiewe Bemarking), M.J. Potgieter (Uitvoerende Bestuurder: Besigheidsontwikkeling / Groep Maatskappysekretaris), B. de Klerk (Hoof Uitvoerende Bestuurder: Graan), J.F.C. Byleveldt (Besturende Direkteur: TWK Motors), W.C. Janse van Rensburg (Besturende Direkteur: Protea Bande)