BBSEB-status


TWK ondersteun SEB wat by die groep se besigheidstrategieë inpas en wat die belangrikheid van betekenisvolle bemagtiging vir volhoubare groei in ag neem. Na die implementering van die TWK-groep se herstruktureringstransaksie op 1 September 2014, hou die Vumbuka Trust, ’n breedgebaseerde swart ekonomiese bemagtigingstrust, 25% van die aandeelhouding in TWK Agri (Edms) Bpk.

TWK het ’n toegewyde ondernemings-ontwikkelingsafdeling wat fokus op die ondersteuning van opkomende boere.

TWK maak ook ’n verskil in die gemeenskappe waarin ons werksaam is deur verskeie sosio-ekonomiese ontwikkelingsinisiatiewe te ondersteun.

Benewens TWK se eie inisiatiewe vir ondernemingsontwikkeling, maatskaplike verpligtinge en vaardigheidsontwikkeling, het die Vumbuka Trust ook reeds, met bystand van die TWK-groep, ’n wesenlike impak in die gemeenskap gemaak.