Hout

Houtbemarking


  • Verkry en verskaf volhoubare gehalte verwerkte en onverwerkte houtprodukte van en aan plaaslike en internasionale markte. 
  • Bemarking van houtprodukte namens ons verskaffers.
  • Ontgin en ontwikkel voortdurend nuwe en bestaande markte en/of nismarkte vir ons verskaffers van verwerkte en onverwerkte houtprodukte. 
  • Logistieke bestuur (pad, spoor en see) van verskeie soorte houtprodukte namens ons verskaffers, van die plantasie tot die mees ekonomiese mark of verkooppunt. 
  • Gee advies oor en/of bestuur oesinsamelingswerksaamhede van stomp tot meule.
  • Gee advies oor en/of bestuur die volledige reeks bosbou-aktiwiteite. TWK dien in die direksies van die Instituut vir Kommersiële Bosbounavorsing (ICFR), die Tree Protection Co-operative Programme (TPCP) en Forestry South Africa (FSA) en is verteenwoordig in die Bosbou- en Landbou-biotegnologie-instituut (FABI) ten einde op hoogte te bly van die jongste inligting met betrekking tot plae.