TWK

Hout

Maatskaplike Verantwoordelikheid


As bevestiging van TWK se fokus op sy maatskaplike verantwoordelikheid is TWK en sy affiliate:

  • Aktief betrokke by maatskaplike opheffing in agt skole in Suid-Afrika en Swaziland met finansiële en morele ondersteuning; 
  • Voortdurend betrokke by die voorkoming van misdaad, veral wat houtdiefstal in Suid-Afrika en Swaziland betref; en
  • Behulpsaam met infrastruktuurontwikkeling, veral in die vorm van watervoorsiening aan plaaslike gemeenskappe.