Hout

Navorsing


TWK is aktief betrokke by verskillende navorsingsaspekte om volhoubare bosbou te skep, nie net vir onsself nie, maar ook vir die verskillende verskaffers van houtvesel en houtprodukte. 

Dit word bereik deur:

  • Te belê in geneties verbeterde materiaal en in navorsing in bosboukunde, oesinsameling en risikoverkleining. met behulp van die FABI, waarin hy verteenwoordig is, is TWK aktief by navorsing betrokke deur die monitering van bosbousiektes en -plae. TWK ondersteun bosbounavorsing wat deur die ICFR onderneem word.  TWK is ook verteenwoordig in die direksie van die ICFR. 
  • Inligtingsdiens.
  • Velddae.