Hout

SEB


TWK is verbind tot die uitbreiding van sy sakebelange wat swart ekonomiese bemagtiging (SEB) betref deur mentorskappe en deur inligting met voorheen benadeelde gemeenskappe te deel, asook deur voorheen benadeelde houtkontrakteurs te gebruik en op te lei.

Om hierdie baie nodige diens te kan lewer, is ’n afdeling in TWK geskep om die nodige bystand en leiding aan opkomende bosbouers en houtkontrakteurs te gee.

Eiendom wat ingevolge die grondhervormingsprogram aan gemeenskappe herverdeel is, word gesamentlik bestuur en gemeenskappe word gementor om hulle houthulpbronne suksesvol te bestuur en volhoubare bosboupraktyke te volg.