Hout

Hout


Die houtafdeling is deur die wattelboomboere tot stand gebring met die doel om hulle by te staan met die bemarking van hulle houtprodukte en die verskaffing van algemene benodigdhede.

Ons strewe daarna om volhoubare gehalte, verwerkte en onverwerkte houtprodukte te verkry, en te verskaf aan plaaslike en internasionale markte.

Ons beding pryse namens ons verskaffers vir houtprodukte en ontgin en ontwikkel voortdurend nuwe en bestaande markte.

Ons voorsien ook logistieke bestuur namens ons verskaffers, deel ons kundigheid en bestuur oes-insamelings-werksaamhede van stomp tot meule.

Wat begin het as ’n basiese diens vir ons plaaslike boere, het gegroei tot ’n afdeling wat een van die markleiers in die Suid-Afrikaanse houtbedryf is.

Ons portfolio sluit in ’n hardehout verspaanderingsfasiliteit, behandelde houtfabriek, saagmeulens vir timmerhout en hout vir die mynbedryf, houtskoolproduksie en ’n bosbousaailingkwekery.