Graan

Graanbemarking


Bemarking

Die graanbemarkingsafdeling gaan kontrakte met produsente, handelaars en eindgebruikers aan en verskaf ’n makelaarsdienste en markverwante inligting om produsente en graankopers in staat te stel om hulle risiko optimaal te bestuur. Die fokus is op professionele dienste, markverwante pryse en verskeie verskansingstrategieë.

Produsente en kopers kan teen prysskommelings in die graanmark beskerm word deur die verskillende instrumente op Safex te gebruik.  Hierdie diens word verder gerugsteun deur effektiewe finansiering, administrasie en betroubare betaling.


Graanbemarkingsdienste sluit die volgende in:

  • Voorseisoenkontrakte vir produsente (WM, YM, BP en SB).
  • Prysverskansingsdiens – termynkontrakte en opsiekontrakte.
  • Verskeie kontrakte aan eindgebruikers om in hulle spesifieke behoeftes te voorsien.
  • Aankoop van alle grondstowwe vir die veevoerbedryf.