Krediet

Krediet


Ons kredietafdeling is tot stand gebring om ons kliënte by te staan met die nodige finansiering om hulle ondernemings te groei en uit te brei.

Ons verstaan dat elke kliënt uniek is en gevolglik hulle eie unieke finansieringsbehoeftes het. 

 Die kredietafdeling streef na ’n professionele, vinnige en gehalte diens aan al ons kliënte. Ons verskaf ’n verskeidenheid produkte wat seisoenale fasiliteite, maandelikse betaalstate, bosboulenings en batefinansiering insluit.

Die kredietafdeling streef daarna om ’n wêreldklasdiens wat spreek van professionalisme en doeltreffendheid aan al ons TWK-kliënte te lewer.


Die volgende reeks produkte is beskikbaar:


 • Maandfasiliteit 
  Maandelikse rekenings word aan kwalifiserende kliënte gebied vir die aankoop van produkte by enige TWK handelstak. Sulke aankope is rentevry, op voorwaarde dat rekenings binne 30 dae vanaf die datum van die staat vereffen word.
 • Produksiefasiliteit (Seisoenale fasiliteit: Winter en Somer)
  Die kredietafdeling bied winter- en somerfasiliteite aan kwalifiserende kliënte vir ’n maksimum tydperk van een jaar. Die fasiliteit word toegestaan vir die aankoop van produksiemiddele, versekeringspremies (op voorwaarde dat die versekering deur TWK gereël word) en dienste gelewer.  
 • Termynleningsfasiliteit
  'n Langtermyn finansieringsfasiliteit word aangewend vir die aankope van landbou eiendom / plase of om kapitale byvoegings aan te bring, bv. tot geboue en damme tot sy / haar landbou bedrywighede. Die bedrag van die lening word bepaal volgens die markwaarde van die eiendom, wat verpand word as sekuriteit; die kliënt se vlak van skuld en die mate waarin die kliënt in staat is om die lening terug te betaal. Die minimum leningsbedrag is R250,000 en die maksimum leningstermyn is 'n periode van 10 jaar.
 • Batefinansiering
  Die finansiering van roerende en duursame kapitale bates oor 'n maksimum tydperk van 60 maande. Dit sluit in bates onder andere voertuie, implemente, trekkers en masjinerie. 


NCRCP: 6849