Krediet

Krediet


Ons finansieringsafdeling is gestig om ons kliënte te ondersteun met die finansiering wat nodig is hul ondernemings uit te brei en te laat groei.

Ons verstaan dat elke kliënt uniek is en sy unieke finansieringsbehoeftes het. 


In ons strewe om die verskaffer van keuse te wees, mik ons daarna om professionele, vinnige, doeltreffende en vriendelike diens aan ons kliënte te lewer.


Die volgende reeks produkte is beskikbaar:

 • Maandrekening 
  Maandrekeninge word aangebied vir die aankoop van produkte by enige TWK-handelstak. Rente word nie gehef nie, tensy die verbruiker versuim om die volle bedrag binne 30 dae te betaal.
 • Produksie Fasiliteit
  Hierdie fasiliteit stel boere in staat om landbouprodukte van die TWK-handelstakke vir hul boerderybehoeftes te bekom. Die terugbetalingsdatum is geskeduleer om saam met oestye te val.
 • Termynleningfasiliteit
  Hierdie fasiliteit word gebruik vir die aankoop van landbougrond, met 'n maksimum terugbetalingstydperk van tot 10 jaar. Terugbetalings is gestruktureer volgens die kontantvloei. Tipies word sulke lenings ondersteun deur 'n 1ste verbande oor landbougrond.
 • Batefinansiering
  Batefinansiering stel verbruikers in staat om boerdery toerusting en -voertuie vir 'n tydperk van tot 60 maande te bekom. Terugbetalings is gestruktureer volgens die kontantvloei. 
 • Bosboulenings
  Bosboulenings stel bosbouers in staat om plantasies in die bosboubedryf te herstel en in stand te hou.


TWK Agri (Edms) Bpk is 'n goedgekeurde Finansiële Dienste (FSP 45055) en Geregistreerde Kredietverskaffer (NCRCP 6849).

Alle aanbiedings onderhewig aan krediet-assessering en finansiering goedkeuring.