Korporatiewe Dienste

Betaalstaatdienste


TWK se visie is om volhoubare groei te handhaaf en sy missie is om produkte en dienste te lewer wat waarde toevoeg tot die bedrywe waarin ons werksaam is.

Met die toenemende vraag na betroubare betaalstaatdienste, het ons besluit om professionele, vinnige en gehalte betaalstaat- en belastingdienste aan ons kliënte te bied.

Ons vriendelike en gekwalifiseerde personeel is beskikbaar om met enige aspek van u betaalstaatbehoeftes te help.

Ons bied bekostigbare pakkette, doelgemaakte produkte en uitstekende diens.

Bykomende dienste

 • Basiese indiensnemingskontrakte
 • Ongevallewet-bystand en -verslagdoening
 • Verslae oor gelyke indiensneming
 • Statutêre plakkate vir BCEA, EE en LRA
 • Verkryging van inkomstebelastingnommers vir werknemers
 • Bystand met persoonlike belastingopgawes
 • Afsonderlike betaalstaat vir uitvoerende bestuur


Deur van ons diens gebruik te maak, geniet kliënte outomaties die volgende voordele:

Kostebesparing

 • Indiensnemingsbelasting-aansporings
 • Laer bank-transaksiekostes
 • Akkurate verlofbestuur
 • Geen sagtewarekoste of jaarlikse gelde


Die kliënt is verantwoordelik vir:

 • Insameling en verskaffing van data aan TWK
 • Bevestiging van verslae en statutêre betalings
 • Betaling van salarisse met ’n elektroniese banklêer 


TWK Betaalstaatdienste sal verantwoordelikheid neem vir die volgende:

 • Voorbereiding van elektroniese belastingsertifikate
 • Voorbereiding van IRP5- en IT3-sertifikate
 • Voorbereiding en hersiening van e@syFile-invoerlêer vir halfjaar en jaareinde belastingjaarprosesse
 • Bywerking en in lyn bring van data met statutêre vereistes
 • Rugsteuning en veilige bewaring van data
 • TWK bewaar rekords vir vyf jaar


Voldoening aan regsvereistes:

 • Artikels 31, 32, 33 en 35 van die Wet op Basiese Voorwaardes vir Indiensneming, 75 van 1997
 • Wysigingswet op Werkloosheidversekering, 32 van 2003
 • LBS statutêre regulasies
 • Inkomstebelastingwet, 52 van 1962


Regs- en Beste praktyk-beginsels

 • Dit is ’n vereiste dat alle inkomste en monetêre voordele (in kontant of in goedere) wat ’n werknemer ontvang deur die betaalstaat verwerk moet word. 
 • Ons is verplig om die betaalstaatuitkontraktering op ’n deursigtige en ouditeerbare wyse te doen. 
 • As uitgekontrakteerde betaalstaatverskaffer, kan ons deur die Suid-Afrikaanse owerheid versoek word om sekere vergoedingsverwante vraelyste namens ons kliënte te voltooi. Indien en wanneer ons versoek word om dit te doen, sal die vraelyste akkuraat en eerlik voltooi word.


TWK is ’n gemagtigde kredietverskaffer: NCRCP2299