Korporatiewe Dienste

Menslike Hulpbronne


Die doel van die Menslike Hulpbronne afdeling is om 'n regverdige, billike en positiewe werksomgewing vir alle werknemers te skep, ter ondersteuning van die visie en missie van die TWK Groep.

Ons dienste is gebaseer op die oortuiging dat sukses van die Groep - en sy uiteindelike waarde - is hoofsaaklik afhanklik van sy mense, en dat die ontwikkeling van die grootste potensiaal vir elke werknemer werksbevrediging sal skep en beroepsgeleenthede vir individue bied wat lei tot maksimum voordeel vir die groep.