Korporatiewe Dienste

Gesondheid en Veiligheid


Die TWK-Groep verskaf produkte en dienste aan die landbou industrie en -mark, insluitend Hout, Graan, Handel, Meganisasie, Krediet, Versekering en Motors en Bande. Die TWK-groep is verbind tot die beskerming van sy werknemers, besoekers en diegene wat namens TWK werk as die maatskappy se fisiese- en finansiële bates.

Ons glo dat gesondheid- en veiligheidsbestuur 'n integrale deel van goeie bestuurspraktyke is en dat ongelukke, swak gesondheid en verliese voorkom word deur:

    

  • Aanvaarding van 'n formele benadering om gevare te identifiseer wat verband hou met ons bedrywighede;
  • Assessering van risiko's en implementering van beheermaatreëls om beserings, verlies en siektes te voorkom;
  • Voldoening aan wetlike en ander vereistes wat van toepassing is op ons bedrywighede;
  • Opleiding van werknemers, kontrakteurs en besoekers om gesondheid en veiligheid in die werkplekte verbeter;
  • Maak gesondheid en veiligheid 'n integrale deel van ons daaglikse besigheid deur gereelde gesondheid- en veiligheidsvergaderings te hou;
  • Gereelde hersiening van ons gesondheid- en veiligheidsbestuurstelsels om voortdurende verbetering te verseker;
  • Gereelde oudits word uitgevoer om nakoming van maatskappy beleid te verseker asook industrie standaarde en toepaslike wette en regulasies.

    

Daar word van alle werknemers verwag om 'n aktiewe rol te speel in die bevordering van die algemene gesondheid en veiligheid in die werkplek en die ondersteuning van gesondheid- en veiligheidsverteenwoordigers en -bestuurders.