TWK

Krediet

Krediet


Die Kredietafdeling streef daarna om ’n wêreldklasdiens wat spreek van professionalisme en doeltreffendheid aan al ons TWK kliënte te lewer.

Die volgende reeks produkte is beskikbaar:

Maandfasiliteit 

Maandelikse rekenings word aan kwalifiserende kliënte aangebied vir die aankoop van produkte by enige TWK handelstak. Sulke aankope is rentevry, op voorwaarde dat rekenings binne 30 dae vanaf die datum van die staat vereffen word.

Produksiefasiliteit (seisoenale fasiliteit: winter en somer)

Die Kredietafdeling bied winter- en somerfasiliteite aan kwalifiserende kliënte vir ’n maksimum tydperk van een jaar. Die fasiliteit word toegestaan vir die aankoop van produksiemiddele, versekeringspremies (op voorwaarde dat die versekering deur TWK gereël word) en dienste gelewer.  

Fasiliteit vir uitgestelde betalingsreëling

Dit is ’n rentevrye fasiliteit wat aan kwalifiserende kliënte aangebied word, verleng vir ’n maksimum tydperk van ses maande. Dit stel kliënte in staat om uitgesoekte produkte soos kunsmis teen heersende pryse by TWK takke te koop, terwyl betaling op ’n voorafbepaalde toekomstige datum gemaak word. 

Bosbouleningsfasiliteit

Bosboulenings is ontwerp om kwalifiserende kliënte by te staan met die vestiging, hervestiging en bewaring van plantasies. Die lening kan toegestaan word vir tydperke wat wissel van een jaar tot ’n maksimum tydperk van 10 jaar.