TWK Agriculture Holdings (Edms) Bpk.


Verhandelingsprosedure

Die verhandeling van TWK Agriculture Holdings (Edms) Bpk. aandele vind plaas deur middel van ‘n tweeparty onderhandeling tussen die potensiële koper en verkoper. Potensiële kopers en verkopers kan hul voorneme om aandele te verhandel adverteer deur die maatskappy se sekretariaat in kennis te stel. Sodanige advertensies word elektronies aan aandeelhouers gekommunikeer.

'n Oordrag is slegs finaal sodra alle vereiste dokumentasie voltooi is, die direksie die oordrag goedgekeur het, en die transaksie tussen die partye vereffen is.

TWK bied nie beleggings-, finansiële-, belasting- of regsadvies rakende u aandele nie. Kontak asseblief u adviseur.

Voorneme om te Koop
Naam Kontaknommer Epos Aantal Aandele Prysaanduiding
Wolvenkop Timbers (Edms) Bpk 082 807 9293 ziervogelhendrik@gmail.com 5 000 R34.00

Voorneme om te Verkoop
Naam Kontaknommer Epos Aantal Aandele Prysaanduiding
Walter Robert Mein 082 571 0500 meinwr@telkomsa.net 2 130 R36.00
Friedhold August Niebuhr 082 576 6911 faniebuhr@vodamail.co.za 6 421 R36.00

Onlangse Verhandelings
Datum Prys (R) Aantal Waarde (R)
2018/11/26 34.00 3 000 102 000.00
2018/11/21 35.00 1 898 66 430.00
2018/11/21 35.00 1 056 36 960.00
2018/11/21 34.00 4 000 136 000.00
2018/08/23 36.00 2 527 90 972.00
2018/08/23 35.60 1 104 39 302.40
2018/08/14 35.50 5 000 177 500.00
2018/08/14 35.50 5 000 177 500.00
2018/08/13 35.60 1 057 37 629.20
2018/08/13 35.50 53 457 1 897 723.50
2018/08/02 35.50 30 000 1 065 000,00
2018/07/11 35.35 3 000 106 050,00
2018/07/10 35.35 5 482 193 788,70
2018/07/02 35.00 1 014 35 490,00
2018/06/19 35.35 18 821 665 322,35
2018/06/05 35.00 1 000 35 000,00
2018/05/28 35.00 2 291 80 185,00
2018/05/01 32.70 4 795 156 796,50
2018/04/18 32.70 3 407 111 408,90
2018/04/18 32.75 25 000 818 750,00
2018/04/18 32.50 2 066 67 145,00
2018/03/26 32.00 556 17 792,00
2018/03/23 32.00 8 973 287 136,00
2018/03/14 32.00 13 525 432 800,00
2018/03/14 32.00 757 24 224,00
2018/03/13 31.00 10 000 310 000,00
2018/02/27 32.00 14 000 448 000,00
2018/02/27 32.00 23 349 747 168,00
2018/02/20 31.00 20 000 620 000,00
2018/02/01 31.00 64 290 1 992 990,00

Aandeleprys GrafiekStatistiek
Laaste verhandelingsprys R32.00
Uitgereikte aandele 13 550 000
Markkapitalisasie 433 600 000


Finansiële Hoogtepunte
Jaar Basiese Verdienste per Aandeel (R) Netto Batewaarde (R) Dividend (R)*
2011 2.77 41.33 0.20
2012 2.99 43.19 0.25
2013 6.23 47.92 0.35
2014 4.12 50.98 0.40
2015 4.92 54.60 0.50
2016 7.28 60.45 0.64
2017 7.01 65.77 0.92
2018 8.72 72.68 1.15

*Dividend declared and paid post 31 August year-end

Dokumentasie

Verhandelingsprosedure

Voorneme om te Verhandel

Aandeel Transaksie Bevestiging


Kontakbesonderhede

Om u voorneme om te verhandel te kommunikeer, of vir enige ander navrae, kontak gerus:

Chantel van Rensburg invest@twkagri.com 017 824 1587
Tinus Potgieter tpotgieter@twkagri.com 017 824 1014